Križanka

Sprostite se ob reševanju križanke


1. Letališče v Benečiji
2. Rudnik železa v Bosanski krajini
3. Umetnija na ledeni ploskvi
4. Družabna igra
5. Zbirka umetnin v španski metropoli
6. Prosinec ali drugače imenovan mesec
7. Hladen in zelo sunkovit veter
8. Izdelovalec lesenih izdelkov
9. Ključna sestavina v pivu
10. Četrti dan v tednu
11. Ko bom velik bom policist
12. Podlaga picinega nadeva
13. Iver v očesu
14. Obdobje velikih poledenitev
15. Mesto v španski zahodni sosedi
16. Organizirana skupina entuziastov
17. Ogroža prosto rejo perutnine